Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA IMPILO, ul. Roosevelta 48, 62-200 Gniezno. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody lub uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) w celu prowadzenia korespondencji e-mail lub w celu, w którym zostały udostępnione. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanego celu lub wymagany przez przepisy prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla przesłania formularza zgłoszeniowego i udziału w programie „Supersi – Super dzieci, super rodzice” oraz prowadzenia korespondencji e-mail, a sprzeciw wobec przetwarzania spowoduje niemożność przesłania zgłoszenia, uczestnictwa w programie oraz prowadzenia korespondencji.

Cieszymy się że chcesz do nas dołączyć!

Koszt udziału całej rodziny w projekcie to 90zł miesięcznie! Niezależnie od ilości dzieci 🙂

Wyślij nam zgłoszenie w formularzu i zostań częścią projektu!

Po otrzymaniu zgłoszenia odpowiemy Ci w ciągu 24 godzin 🙂 

Do zobaczenia na treningu!